Vyklízení nebezpečného odpadu

Praha, Středočeský kraj a Moravskoslezský kraj

Profesionální vyklízení nebezpečného odpadu - ať už se jedná o biodpad (fekálie po zvířatech, bezdomovcích či po úmrtí), injekční stříkačky po narkomanech či jinak nebezpečný a toxický odpad. Zasahujeme též při sanacích bytů po požárech a po povodních, kdy jsou ve prostředí přítomny toxické látky. Pomocnou ruku Vám podáme jak v Hlavní městě Praha, celém Středočeském kraji i nově v Moravskoslezském kraji.

K čištění prostor a manipulaci s nebezpečným odpadem používáme ochranném obleky a specializované vybavení. Jsme schopni vyklízení a dezinfekce prostor i velkého rozsahu. Provádíme též odvoz odpadu (fekálie, krev, tělní tekutiny) z vyklízení po zemřelém - vždy s ohledem na soukromí zadavetele a dodržování pietního chování.

Vyklízení po bezdomovcích

Důrazně apelujeme na to, aby vyklízení po bezdomovcích prováděli profesionálové! Snížené hygienické podmínky mají často za následek vyskyt nejrůznějších druhů škůdců a cizopasníků (štěnice, vši či blechy). Ti mohou dále přenášet různé choroby - tedy pro nakažení se při úklidu nemusíte dostat vůbec do kontaktu s kritickým odpadem. Navíc ve fekáliích a jiných tělních tekutinách bývají často přítomny velmi nebezpečné nemoci jak je žloutenka či svrab.

Kalkulaci čištění prostor můžete bezplatně podávat prostředenictvím naší nezávazné poptávky, emailově či telefonicky. Vždy nalezneme efektivní a bezpečné řešení Vašeho problému!

Vyklízení po narkomanech

Úklid a likvidace injekčních stříkaček je velmi rizikovou činností. Úklid tohoto nebezpečného materiálu může v rukách laika být i smrtelný. Na jehlách ulpívá řada přenosných nemocí (žloutenka, aids) a manipulace s tímto materiálem je z dobrých důvodů i legislativně ošetřena. Vyklízení po narkomanech (lidově "feťácích") vždy provádíme se spacializovaným vybavení o chrannými obleku. Následně injekční stříkačky jsou likvidovány v odběrných centrech.

Lokality vyklízení nebezpčného odpadu:

Vyklízecí práce neposkytujeme pouze v Hlavním městě Praha, ale také v celém Středočeském kraji a velké části Moravskoslezského kraje. Kompletní výčet lokalit, kde poskytujeme vyklízení nebezpčného odpadu naleznete níže.

Středočeský kraj:

Moravskoslezský kraj:

Praha: