Vyklízení bytu v Praze

Jaké je vyklízení bytu v Praze? Je levné či drahé?

Zejména hlavní město Praha oplývá velkým množstvím a variací bytů. Majitelé i nájemníci se často mění a s nimi také vybavení bytu. O to více je pak v Praze poptávka po vyklízení bytů specializovanou firmou. Platí stále, již dnes zažité, "v Praze je draze" i u vyklízení nemovitostí nebo je tomu jinak?

Vyklízení starého nábytku z bytu

Vyklízení nábytku z bytu

Právě nábytek představuje při vyklízení bytů svépomocí tu zásadní překážku. Cokoliv nad rozměry židle nebo nočního stolku se již bez páru rukou navíc přenáší velice obtížně. A pokud již s těžkými břemeny je manipulováno ze všech sil, často je obětí roh zdi či jiný kus nábytku. To se Vám dozajista u firmy na vyklizení nestane. A pokud ano, nic se neděje, jelikož bývají přesně proti takovým situacím pojištěny. 

Obtíží se také mohou stát všelijaké police, vestavěné skříně, stropní i nástěnná svítidla, která mohou vyžadovat více či méně odbornou demontáž. Právě tyto nečekáné problémy mohou celý průběh vyklízení nemovitosti značně znesnadnit a prodloužit dobu celého úklidu.

Právě z výše zmíněných důvodů je dobré si předem rozmyslet, co všechno odvoz starého nábytku právě ve Vašem bytě bude obsahovat a zda na to Vaše síly i časové náročnost stačí.

Odpad z bytu

Není výjimkou, že po bývalých obyvatelích bytu zbyde nějaký odpad. Většinou jde o drobnější objemy komunálního odpadu. Větší objemy je možné, i přes již patrné zdravotní riziko, stále napytlovat a vyhodit. Alespoň za předpokladu, že množství materiálu k vyhození nezabere všechny kontejnery panelového domu.

Vyklízení odpadu z bytu

Vyklízení svépomocí ano, jednoduše ne

Ovšem Praha i jiná větší města maji i pro případy likvidace nábytku svépomocí určitá řešení. Veřejné sběrné kontejnery bývají přistaveny zpravidla jednou v měsíci. Zde je možné se zbavit například starých židli či skříňky. Ovšem mějte na paměti, že do těchto kontejnerů rozhodně nepatří žádná elektronika, počítače, suť, zbytky cihel a suti nebo také chemie (barvy, laky). Čímž se může takové vyklízení stát dost polovičatým řešením.

Profesionálové na vyklizení bytu

Firma na vyklizení bytu dobře ví, kde jsou jaké sběrné dvory a legální skládky - případně které mají dobré ceny za uložení odpadů. To vám značně ulehčí práci, fyzické vytížení a celý proces odvozu nábytku. Navíc ve městech jako je Praha je poměrně vysoká konkurence a je tak cena za vyklízení stlačená na minimum.

Vyklízení bytu firmou

A kolik tedy stojí vyklizení bytu?

Cena za vyklizení bytu je velmi variabilní. Zejména záleží na množství odpadu k vyklizení, jeho druhu (zda je nutné pytlovat suť nebo se jen přenáší nábytek) a jeho nebezpečnosti (biologický odpad, azbest). V zasadě se cena za běžné vyklízení může pohybovat kolem 4000 - 6000 korun. Nicméně při rozměrných nemovitostech či toxickém odpadu se cena zpravidla pohybuje v nižších desítkách tisíc.

A co vy? Již jste rozhodnuti, zda svůj byt vyklidíte vlastními silami nebo tuto pracnou činnost necháte na svědomí profesionálům? Cenu za vyklizení bytu můžete bezplatně zjistit skrze naši nezávaznou poptávku.





478/3011