Proč je důležitá správná likvidace azbestu a eternitu

Azbest a eternit - nebezpečný materiál

Ačkoliv byl azbest v České republice zcela zakázán již v roce 1999, stále se s tímto nebezpečným materiálem lze u nás setkat. Azbest a jeho směsi (eternit, ezalit, ozimin a jiné) je možné i dnes najít na překvapivých místech. Po letech degradace těchto materiálů je právě správná likvidace azbestu zasádní jak po stránce zdravotní, tak legislativní.

Likvidace azbestu

S azbestem na věčné časy

Obliba azbestových stavebních produktů zažila své maximum v druhé polovině dvacátého století. Díky dobré tepelné izolaci, žáruvzdornosti a odolnosti se z azbestu vyráběla celá řada materiálů: azbestové desky, těsnění, izolace i různé trubky a roury.

Zejména u nás se však stala populární azbestová střešní krytina. Eternitové střechy nalezneme i v současnosti na mnohých rodinných domech, chatách, chalupách, okálech a řadě užitkových i hospodářských staveb (kůlny, stodoly, garáže, kurníky či králíkárny). Většina těchto střech je po desítkách let v neutěšeném stavu a představují o to větší riziko.

S odstupem času, jak u nás, tak ve světě, jsou bohužel dnes zcela jasně prokázány fatální účinky azbestu na lidský organismus. Tím spíše po několika dekádách, kdy tyto rizikové materiály chátraly, jsou dnes bezprostředním rizikem pro obyvatele i okolí nemovitosti. Proto je dnes odstranění azbestu i eternitu nejenom státem regulováno, ale při nedodržení bezpečnostních podmínek, také sankciováno.

Likvidace azbestu dle zákona

V první řadě je důležité poznamenat, že nakládání i likvidace azbestu a látek ho obsahujích je omezeno řadou zákonů a vyhlášek, ale vždy platí, že takové počínání je ze strany zákona bráno jako manipulace s nebezpečným materiálem.

Likvidace eternitové střechy

Jak zlikvidovat eternit či azbest?

Likvidaci azbestu a jeho směsí reguluje nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Toto nařízení jasně deklaruje, že k těmto úkonům jsou způsobilé pouze subjekty s certifikací o nakladání s nebezpečným odpadem. Zároveň stanovuje oznamovací povinnost činnosti s tímto úkonem spojené, instalaci ochranných prvků při možném úniku částic azbestu a uložení takového materiálu na specializovaných úložných místech. V konkrétních případech je též nutná kooperace s dohlížejícími státními orgány.

V případech jednotlivců byly již několikrát uloženy pokuty v rámci několika desítek tisíc - v závislosti na důkazních materiálech, zda byl porušen pouze zákon o nebezpečném odpadu nebo se jednalo prakticky o čin obecného ohrožení. V takových případech lze mluvit i odnětí svoby či sankcích násobně vyšších.

Ekologická likvidace eternitu bez nebezpečí

Legálním způsobem jak se zbavit eternitu či azbestu je pouze uložení na státem určených úložištích. Díky svým vlastnostem je nutné látky s obsahem azbestu uložit do země, kde postupem času degradují a nepředstavují riziko prostřednictvím uvolňováním částic.

Likvidace eternitu

Likvidace nebezpečného odpadu v rámci ochrany zdraví

Ať už se jedná o likvidace azbestového obložení nebo klasické likvidace eternitové střechy, vždy je nutno pamatovat na fakt, že manipulace (tah, otěr, podnebné podmínky) zvyšují riziko uvolňování částic do ovzduší a v důsledku nárůst rizika přenosu karcinogenních částic do plic osob i zvířat v okolí. K projevení samotných zdravotních komplikací (u osob i živočichů) je nutno zpravidla 10-30 let.

Azbest a zdraví

Při dechnutí částic azbestu jsou lidé i zvířata vystaveni riziku rakoviny plic a onemocnění, které se nazývá laicky "azbestóza" - nejedná se o rakovinu, ale o zbytnění (zduření) tkání v plicích. Obě nemoci mají dlouhodobé důsledky na kvalitu života a již mnohých případech mají za následek smrt pacienta.

Odstranění azbestu firmou

V dnešní době prakticky není možné, aby byl azbest z domu či bytu odstraněn svépomocí. Legislativní zátěž spolu s nezbytnou zdravotní ochranou prakticky převyšuje náklady jednotlivce před certifikovanými společnostmi.

601/3891